Leśna Liga Internetowa – cykl majowy

O puchar Fundacji „I Love Bridge” na platformie RealBridge

REGULAMIN

I. Postanowienia wstępne.

1. Turnieje są rozgrywane na platformie RealBridge w czwartki o godz. 19.30:

Wszystkie turnieje zaczynają się o godz. 19.30, zawodnicy powinni być na RealBridge  o godz. 19/20 i nie powinni uczestniczyć w innych rozgrywkach.

2. Turnieje organizowane są przez Fundację „I Love Bridge” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

3. Do udziału w Mistrzostwach uprawnieni są wszyscy zawodnicy mający bliższy lub dalszy związek z Lasami

4. Organizator może wyjątkowo dopuścić do udziału w Mistrzostwach osoby niespełniające wymogów regulaminowych, na warunkach umożliwiających zdobywanie nagród rzeczowych.

5. Zawody odbywają się w formie cyklu turniejów teamów.

6. Drużyny mogą składać się z minimum 4 zawodników (dodatkowo proszę wskazać kapitana drużyny). W trakcie jednego turnieju można zmieniać zawodników.

8. Cały cykl ma nazwę „Leśna Liga Internetowa” i jest zakładany ok. pół godziny przed rozpoczęciem. Team wchodzi na platformę RealBridge za pomocą przesłanego linka przez organizatora i siada do jednego stolika (stolik będzie podpisany nazwą drużyny).

9. Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest wcześniejsze przesłanie zgłoszenia rejestracyjnego, pozytywna weryfikacja zgłoszenia oraz wniesienie opłaty startowej w wysokości 50 zł od zawodnika (lub 200 zł od drużyny, w drużynie może być maksymalnie 6 zawodników) na konto organizatora - Fundacja „I Love Bridge” 59 1240 3549 1111 0000 4433 5449 w terminie najpóźniej do dnia pierwszego turnieju. Zawodnik może przystąpić do cyklu na każdym etapie rozgrywek, jednak opłata dotyczy całego cyklu i jest proporcjonalnie zmniejszana w przypadku niezagrania wszystkich turniejów. Zgłoszenia należy wysłać na adres gregpog@interia.pl -dodatkowa prośba o informację telefoniczną 501035558

10. Weryfikacji zgłoszenia dokonuje Kolegium Koleżeńskie w składzie  Marek Wyżlic i Grzegorz Pogodziński.

II. Zasady prowadzenia klasyfikacji drużynowej

Pierwszy turniej będzie rozgrywany jako eliminacje (jako turniej teamów na dochodzenie – swiss ).

Kolejne rundy w zależności od liczby zgłoszeń prowadzone będą  z podziałem na dwie lub trzy grupy (najlepiej 6 drużynowe grupy), tak żeby można było zagrać w grupach mecze każdy z każdym. Przewidziane są cztery zjazdy, w trakcie których rozegrane będzie ok 16 meczów (ok 80 rozdań). Po zakończeniu rozgrywek zwycięzcy otrzymają tytuł Internetowego Drużynowego Mistrza Leśnej Ligi Internetowej i Puchar Prezesa Fundacji I Love Bridge, a członkowie zwycięskiej drużyny zdobędą darmowe wejściówki na dowolny turniej na tegorocznym 64. Międzynarodowym Kongresie Brydża Sportowego- Sława 2021

Co tydzień są spadki i awanse pomiędzy grupami – jeden w dół, jeden w górę… Punkty uzyskane w grupie ASY maja wartość 100 %, w grupie KRÓLE 75 %, jeśli będą niższe grupy to wartość wynosi 66 %.

III. Zasady gry.

1. Turnieje przeprowadza się według zasad i przepisów Polskiego Związku Brydża Sportowego.

2. Liczba rozdań w turnieju: 20 w eliminacjach, w grupach mecze 6 lub 4  rozdaniowe. Turniej odbędzie się pod warunkiem zarejestrowania się przynajmniej 8 drużyn (32 zawodników).

3. Obowiązują wszystkie zasady jak „na żywo”, m.in.:

· alertowanie  odzywek konwencyjnych partnera przeciwnikom –wyjaśnienia zapowiedzi partnera ustnie lub na priv przeciwnikom (chat);

· możliwość skasowania rozdania, gdy do końca rundy zostało poniżej 2 minut;

· jeśli w momencie rozpoczęcia turnieju któryś z zawodników nie jest online, to organizator z może wykluczyć takiego zawodnika i jego drużynę z turnieju;

*** Możliwe jest przeprowadzenie meczów z zasłonami – wtedy wymagane będzie samoalertowanie odzywek konwencyjnych.

4. Wszelkie wątpliwości w trakcie turnieju rozstrzyga sędzia prowadzący, a jego decyzje są ostateczne.

5.Wyniki turniejów oraz informacje dotyczące cyklu będą publikowane na stronie internetowej www.brydzlubuski.pl Lubuskiego ZBS w zakładce "Wyniki/pozostałe wyniki ...".

IV. Nagrody.

1. Zwycięska drużyna otrzyma Puchar Prezesa Fundacji ILB, tytuł Mistrza Leśnej Ligi Internetowej,  a zawodnicy zwycięskiej drużyny otrzymają unikalne nagrody brydżowe. Dla najsympatyczniejszego zawodnika w całym cyklu (na koniec rozgrywek zrobimy ankietę) ufundowana będzie specjalna nagroda niespodzianka (tzw. Surprise).
2. Poszczególne turnieje mogą zostać objęte indywidualnym patronatem przez poszczególnych zawodników

3. Objęcie patronatem skutkuje zamieszczeniem informacji o patronacie na platformie RealBridge (np. Internetowy Turniej Teamów –przykładowo sponsor Jerzy Kowalski) oraz na stronie www.brydzlubuski.pl i może wiązać się z ufundowaniem drobnych nagród rzeczowych dla zwycięzców turnieju.

V. Uwagi końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu obowiązują:

a) przepisy PZBS

b) rozstrzygnięcie Kolegium Koleżeńskiego.

2. W cyklu obowiązuję zasada zero tolerancji dla oszustów. W przypadku uzasadnionych podejrzeń co do czystości gry uczestnika, zostanie on wykluczony
z cyklu a jego sprawa zostanie zgłoszona do PZBS.

 

¨§©ª¨§©ª¨§©ª¨§©ª¨§©ª¨§©ª¨§©ª

Komitet organizacyjny (-)
…………………

…………………..
Prezes Fundacji I Love Bridge - Grzegorz Pogodziński.