Regulamin Wakacyjnej
 Ligi Internetowej

Letnia Liga Internetowa’21 – cykl lipcowo-sierpniowy

REGULAMIN

I. Postanowienia wstępne.

 1. Turnieje są rozgrywane na platformie RealBridge we wtorki o godz. 20:00 w lipcu i sierpniu w formie meczów:

zawodnicy powinni być w lobby na RealBridge  o godz. 19.50 i nie powinni uczestniczyć w innych rozgrywkach. Wskazane (ale nie obowiązkowe) jest posiadanie komputera (laptopa, tableta itp.) z kamerką i mikrofonem.

2. Turnieje organizowane są przez Fundację „I Love Bridge” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuski Związek Brydża Sportowego z siedzibą w Zielonej Górze, oraz Playbridge.pl z siedzibą w Poznaniu.

3. Organizator może wyjątkowo dopuścić do udziału w Mistrzostwach osoby niespełniające wymogów regulaminowych, na warunkach umożliwiających zdobywanie nagród rzeczowych.

4. Zawody odbywają się w formie cyklu turniejów teamów– 5 meczów  (mecze na każdym zjeździe są 4 rozdaniowe, a wyniki w VP wg tabeli 20-0).

5. Drużyny mogą składać się z minimum 4 zawodników (dodatkowo proszę wskazać kapitana drużyny z podaniem maila). W trakcie jednego turnieju można zmieniać zawodników.

6. Cały cykl ma nazwę „Wakacyjna Liga Internetowa’21” i jest zakładany ok. pół godziny przed rozpoczęciem. Team wchodzi na platformę RealBridge za pomocą przesłanego kapitanowi drużyny linka przez organizatora i siada do jednego stolika (stolik będzie podpisany nazwą drużyny).

7. Weryfikacji zgłoszenia dokonuje Kolegium Koleżeńskie.

II. Zasady prowadzenia klasyfikacji drużynowej

·       W trakcie letniego sezonu rozegramy 9 zjazdów: 5 meczów po 4 rozdania. Razem 180 rozdań w cyklu dwumiesięcznym

·       

UWAGA: drużyny przystępujące w trakcie rozgrywek za nierozegrane zjazdy otrzymują 40% możliwych do zdobycia VP (40 VP), aby być sklasyfikowanym trzeba grać co najmniej w 5 zjazdach – obowiązkowo trzeba uczestniczyć w ostatnim. 

III. Zasady gry.

1. Turnieje przeprowadza się według zasad i przepisów Polskiego Związku Brydża Sportowego.

2. Liczba rozdań w turnieju:  mecze 4 rozdaniowe. Cykl LLI21 odbędzie się pod warunkiem zarejestrowania się przynajmniej 8 drużyn (32 zawodników).

3. Do końcowej klasyfikacji zalicza się 6 najlepszych wyników cyklu (odbędzie się 9 turniejów)

4. Obowiązują wszystkie zasady jak „na żywo”, m.in.:

· alertowanie  odzywek konwencyjnych partnera przeciwnikom –wyjaśnienia zapowiedzi partnera ustnie lub na priv przeciwnikom (chat);

· możliwość skasowania rozdania, gdy do końca rundy zostało poniżej 2 minut;

· jeśli w momencie rozpoczęcia turnieju któryś z zawodników nie jest online, to organizator może wykluczyć takiego zawodnika i jego drużynę z turnieju;

*** Możliwe jest przeprowadzenie meczów z zasłonami – wtedy wymagane będzie samoalertowanie odzywek konwencyjnych.

5. Wszelkie wątpliwości w trakcie turnieju rozstrzyga sędzia prowadzący, a jego decyzje są ostateczne.

6.Wyniki turniejów oraz informacje dotyczące cyklu będą publikowane na stronie internetowej www.brydzlubuski.pl Lubuskiego ZBS

IV. Nagrody.

1.   Po rozegraniu 9 turniejów (pod koniec sierpnia) – Zwycięska drużyna otrzyma Puchar Prezesa Fundacji I Love Bridge, tytuł Mistrza Letniej Ligi Internetowej,  a zawodnicy zwycięskiej drużyny otrzymają unikalne nagrody brydżowe.

·       Dodatkowo każdy zawodnik zwycięzców ligi otrzyma darmowe wpisowe do środowego cyklu Ligi par (o wartości 100zł), które rozpoczną się we wrześniu.

2. Poszczególne turnieje mogą zostać objęte indywidualnym patronatem przez poszczególnych zawodników

3. Objęcie patronatem skutkuje zamieszczeniem informacji o patronacie na platformie RealBridge ( np. Internetowy Turniej Teamów –przykładowo sponsor Jerzy Kowalski) oraz na stronach www.kongres-slawa.pl i  www.brydzlubuski.pl  oraz www.playbridge.pl i może wiązać się z ufundowaniem drobnych nagród rzeczowych dla zwycięzców turnieju.

V. Uwagi końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu obowiązują:

a) przepisy PZBS

b) rozstrzygnięcie Kolegium Koleżeńskiego.

2. W cyklu obowiązuję zasada zero tolerancji dla oszustów. W przypadku uzasadnionych podejrzeń co do czystości gry uczestnika, zostanie on wykluczony z cyklu a jego sprawa zostanie zgłoszona do PZBS.

Opłaty:  za cały cykl opłata od drużyny 400 zł, lub 60 zł za pojedynczy zjazd na konto Fundacji „I Love Bridge” 59 1240 3549 1111 0000 4433 5449 z potwierdzeniem na mail gregpog@interia.pl

Komitet organizacyjny (-)

playbridge.pl – Paweł Jassem
Prezes LZBS – Paweł Pietrażycki,
Prezes Fundacji I Love Bridge – Grzegorz Pogodziński.