Otwarta Liga Internetowa

O puchar Fundacji „I Love Bridge” na platformie RealBridge

REGULAMIN

I. Postanowienia wstępne.

 1. Turnieje są rozgrywane na platformie RealBridge we wtorki o godz. 20:00, wyjątkowo turniej 16 lutego o godzinie 19:30.

23 lutego br. odbędą się eliminacje z podziałem na ligi, natomiast  02.03, 09.03, 16.03, 23.03 i 30.03 br. mecze w grupach (ligach):

zawodnicy powinni być w lobby na RealBridge  o godz. 19.50 i nie powinni uczestniczyć w innych rozgrywkach. Wskazane (ale nie obowiązkowe) jest posiadanie komputera (laptopa, tableta itp.) z kamerką i mikrofonem.

2. Turnieje organizowane są przez Fundację „I Love Bridge” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuski Związek Brydża Sportowego z siedzibą w Zielonej Górze, a także playbridge.pl

3. Do udziału w Mistrzostwach uprawnieni są wszyscy zawodnicy zrzeszeni w strukturach PZBS.

4. Organizator może wyjątkowo dopuścić do udziału w Mistrzostwach osoby niespełniające wymogów regulaminowych, na warunkach umożliwiających zdobywanie nagród rzeczowych.

5. Zawody odbywają się w formie cyklu turniejów teamów (mecze 4 rozdaniowe, tabelka 20.0 ułamkowa).

6. Drużyny mogą składać się z minimum 4 zawodników (dodatkowo proszę wskazać kapitana drużyny z podaniem maila). W trakcie jednego turnieju można zmieniać zawodników (w drużynie może grać maksymalnie 6 zawodników).

8. Cały cykl ma nazwę „Otwarta Liga Internetowa” i jest zakładany ok. pół godziny przed rozpoczęciem. Team wchodzi na platformę RealBridge za pomocą przesłanego kapitanowi drużyny linka przez organizatora i siada do jednego stolika (stolik będzie podpisany nazwą drużyny).

9. Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest wcześniejsze przesłanie zgłoszenia rejestracyjnego, pozytywna weryfikacja zgłoszenia oraz wniesienie opłaty startowej w wysokości 60 zł od zawodnika (lub 250 zł od drużyny, w drużynie może być maksymalnie 6 zawodników) na konto organizatora - Fundacja „I Love Bridge” 59 1240 3549 1111 0000 4433 5449 . Zawodnik może przystąpić do cyklu na każdym etapie rozgrywek, jednak opłata dotyczy całego cyklu i nie jest zmniejszana w przypadku niezagrania wszystkich turniejów. Zgłoszenia należy wysłać na adres gregpog@interia.pl  - dodatkowa prośba o informację telefoniczną 501035558

10. Weryfikacji zgłoszenia dokonuje Kolegium Koleżeńskie.

II. Zasady prowadzenia klasyfikacji drużynowej

Pierwszy turniej będzie rozgrywany jako eliminacje (jako turniej na dochodzenie – swiss lub przy dużej liczbie zgłoszeń z podziałem na grupy uwzględniając sumę WK zawodników w drużynie).

Kolejne rundy (5 rund) – w zależności od liczby zgłoszeń prowadzone będą  z podziałem na dwie lub trzy grupy (najlepiej 6 drużynowe grupy), tak żeby można było rozgrywać w grupach mecze każdy z każdym. Przewidzianych jest pięć zjazdów, ( sześć łącznie z rundą eliminacyjną), w trakcie których rozegranych będzie 30 meczów (5 meczów 4 rozdaniowych w trakcie eliminacji i 25 meczów 4 rozdaniowych w grupach tzw. dywizjach czy też ligach, po których nastąpią spadki i awanse pomiędzy ligami – jedna lub dwie najlepsze drużyny awansują do grupy wyższej, a jedna lub dwie najsłabsze spadną do grupy niższej.  W sumie każda z drużyn weźmie udział w 30 meczach, rozegranych będzie  120 rozdań. Po zakończeniu rozgrywek zwycięzcy otrzymają tytuł Internetowego Drużynowego Mistrza Ligi Lubuskiej i Puchar Prezesa Lubuskiego Związku Brydża Sportowego, a członkowie drużyny zdobędą darmowe wejściówki na dowolny turniej na tegorocznym 64. Międzynarodowym Kongresie Brydża Sportowego- Sława 2021 oraz gadżety brydżowe rozlosowane wśród uczestników rozgrywek.

III. Zasady gry.

1. Turnieje przeprowadza się według zasad i przepisów Polskiego Związku Brydża Sportowego.

2. Liczba rozdań w turnieju: 20 w eliminacjach, w grupach mecze 4 rozdaniowe. Turniej odbędzie się pod warunkiem zarejestrowania się przynajmniej 8 drużyn (32 zawodników).

3. Obowiązują wszystkie zasady jak „na żywo”, m.in.:

· alertowanie  odzywek konwencyjnych partnera przeciwnikom –wyjaśnienia zapowiedzi partnera ustnie lub na priv przeciwnikom (chat);

· możliwość skasowania rozdania, gdy do końca rundy zostało poniżej 2 minut;

· jeśli w momencie rozpoczęcia turnieju któryś z zawodników nie jest online, to organizator może wykluczyć takiego zawodnika i jego drużynę z turnieju;

*** Możliwe jest przeprowadzenie meczów z zasłonami – wtedy wymagane będzie samoalertowanie odzywek konwencyjnych.

4. Wszelkie wątpliwości w trakcie turnieju rozstrzyga sędzia prowadzący, a jego decyzje są ostateczne.

5.Wyniki turniejów oraz informacje dotyczące cyklu będą publikowane na stronie internetowej www.brydzlubuski.pl Lubuskiego ZBS w zakładce
"Wyniki/Gorzów ...".

IV. Nagrody.

1. Zwycięska drużyna otrzyma Puchar Prezesa Fundacji I Love Bridge, tytuł Mistrza Otwartej Ligi Internetowej,  a zawodnicy zwycięskiej drużyny otrzymają unikalne nagrody brydżowe. Dla najlepszego zawodnika z WK do 1,5 w całym cyklu ufundowana będzie specjalna nagroda niespodzianka (tzw. nagroda popularna).
2. Poszczególne turnieje mogą zostać objęte indywidualnym patronatem przez poszczególnych zawodników

3. Objęcie patronatem skutkuje zamieszczeniem informacji o patronacie na platformie RealBridge ( np. Internetowy Turniej Teamów –przykładowo sponsor Jerzy Kowalski) oraz na stronach www.kongres-slawa.pl i  www.brydzlubuski.pl  oraz www.playbridge.pl i może wiązać się z ufundowaniem drobnych nagród rzeczowych dla zwycięzców turnieju.

V. Uwagi końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu obowiązują:

a) przepisy PZBS

b) rozstrzygnięcie Kolegium Koleżeńskiego.

2. W cyklu obowiązuję zasada zero tolerancji dla oszustów. W przypadku uzasadnionych podejrzeń co do czystości gry uczestnika, zostanie on wykluczony z cyklu a jego sprawa zostanie zgłoszona do PZBS.

 

¨§©ª¨§©ª¨§©ª¨§©ª¨§©ª¨§©ª¨§©ª

Komitet organizacyjny (-)
Prezes LZBS - Paweł Pietrażycki,
Prezes Fundacji I Love Bridge - Grzegorz Pogodziński.

playbridge.pl