REGULAMIN

Internetowe Grand Prix Par Kobiecych 2021

I. Postanowienia wstępne.

 

1. Turnieje są rozgrywane na platformie RealBridge w dniach:  4 niedziele majowe i 3 czerwcowe  o godz. 19.30 (pierwszy turniej odbędzie się 9 maja br.)

2. Turnieje organizowane są przez  Fundację I Love Bridge z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

3. Zawody odbywają się w formie cyklu turniejów par na zapis maksymalny i meczowy, naprzemiennie, począwszy od turnieju na zapis maksymalny,

4. Każdy z wymienionych turniejów jest autonomiczny, co oznacza, że można w nim z osobna zdobywać PKL-e

5. Turniej ma nazwę „Internetowe GP Kobiet” i jest zakładany ok. godzinę przed rozpoczęciem. Para rejestruje się na platformie Realbridge za pomocą przesłanego linka.

6. Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest wcześniejsze przesłanie zgłoszenia rejestracyjnego*, pozytywna weryfikacja zgłoszenia oraz wniesienie opłaty startowej w wysokości 70 zł na konto 59 1240 3549 1111 0000 4433 5449 w terminie najpóźniej w dniu startu pierwszego turnieju. Jeśli para składa się z juniorek opłata wynosi 50 zł od osoby. Zawodniczka może przystąpić do cyklu na każdym etapie rozgrywek i opłata jest proporcjonalnie zmniejszana w przypadku niezagrania wszystkich turniejów. W każdym turnieju można grać z różną partnerką. Zgłoszenia należy wysłać na adres gregpog@interia.pl

7. Weryfikacji zgłoszenia dokonuje Kolegium Koleżeńskie** .

II. Zasady prowadzenia klasyfikacji długofalowej

 

1. W cyklu prowadzona jest punktacja długofalowa.

2. Punkty do punktacji długofalowej (PDF) uczestnicy Mistrzostw zdobywają we wszystkich turniejach cyklu, a o generalnym miejscu uczestnika decyduje ich łączna  suma.

2. PDF-y zdobywane będą według następujących reguł:

· za zwycięstwo w turnieju dwukrotność startujących par pdf;

· ostatnia para w turnieju otrzyma 2 pdf;

· wszystkie pozostałe pary otrzymają punkty wynikające z proporcjonalnej obniżki;

· czołowe pary otrzymają odpowiednio bonusy w 5-3-1 pdf.

 

3. Ilekroć w punkcie 2 jest mowa o zwycięzcach, to w punktacji długofalowej rozumie się przez to przydzielenie stosownej ilości PDF każdemu zawodnikowi z osobna (można grać w różnych zestawieniach).

4. Do klasyfikacji końcowej zalicza się 5 najlepszych wyników ze wszystkich turniejów.

 

III. Zasady gry.

 

1. Turnieje przeprowadza się według zasad i przepisów Polskiego Związku Brydża Sportowego.

2. Liczba rozdań w turnieju 18– 20, bez kibiców. Cykl turniejów odbędzie  się pod warunkiem zarejestrowania się przynajmniej 10 par.

3. Obowiązują wszystkie zasady na RealBridge, m.in.:

·  alertowanie  odzywek partnerki, (wyjaśnianie przeciwnikom ustnie lub na priv);

· możliwość skasowania rozdania, gdy do końca rundy zostało poniżej 2 minut.

4. Wszelkie wątpliwości w trakcie turnieju rozstrzyga sędzia prowadzący, a jego decyzje są ostateczne.

5. Wyniki turniejów, długa fala oraz informacje dotyczące cyklu będą publikowane na stronie internetowej Lubuskiego ZBS w zakładce "Wyniki/pozostałe…".

 

IV. Nagrody.

 

1.   Zwycięzcy klasyfikacji długofalowej (trzy osoby) otrzymają skromne, unikalne nagrody brydżowe.

2.   Pięć najlepszych zawodniczek otrzyma darmowe wejściówki na dowolny turniej w trakcie tegorocznego Kongresu Brydżowego w Sławie.

.

 

V. Uwagi końcowe.

 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu obowiązują:

a) przepisy PZBS

b) rozstrzygnięcie Kolegium Koleżeńskiego.

2. W cyklu obowiązuję zasada zero tolerancji dla oszustów. W przypadku uzasadnionych podejrzeń co do czystości gry uczestnika zostanie on wykluczony z cyklu, a jego sprawa zostanie zgłoszona do PZBS.

 

*Zgłoszenie do cyklu . Internetowe Grand Prix Kobiet 2021

 

Imię i nazwisko

 

Nr PID z Cezara ( jeśli zawodnik posiada, jeżeli nie jest zrzeszony proszę wpisać „niezrzeszony” )

 

e-mail i telefon (do użytku na potrzeby turnieju)

 

 

**Skład Kolegium Koleżeńskiego:

·       Danuta Kazmucha

·       Grzegorz Pogodziński

ZAPISANE PARY:

Anna Nosalska – Danuta Krupnik

Katarzyna Chmielewska –

Dorota Sosinowicz – Małgorzata Sawicka

Danuta Kazmucha – Monika Sautaux ???

Anna Jankowska – ???

Zofia Miechowicz – Anna Gierzkiewicz

Anna Zaręba – Aleksandra Byra