Otwarta Liga Internetowa’21 – cykl majowy

O puchar Fundacji „I Love Bridge” na platformie RealBridge

REGULAMIN

I. Postanowienia wstępne.

 1. Turnieje są rozgrywane na platformie RealBridge we wtorki o godz. 20:00 z podziałem na ligi  4.05, 11.05, 18.05 i 25.05 w formie meczów w grupach (ligach):

zawodnicy powinni być w lobby na RealBridge  o godz. 19.50 i nie powinni uczestniczyć w innych rozgrywkach. Wskazane (ale nie obowiązkowe) jest posiadanie komputera (laptopa, tableta itp.) z kamerką i mikrofonem.

2. Turnieje organizowane są przez Fundację „I Love Bridge” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuski Związek Brydża Sportowego z siedzibą w Zielonej Górze, oraz Playbridge.pl z siedzibą w Poznaniu.

3. Organizator może wyjątkowo dopuścić do udziału w Mistrzostwach osoby niespełniające wymogów regulaminowych, na warunkach umożliwiających zdobywanie nagród rzeczowych.

4. Zawody odbywają się w formie cyklu turniejów teamów w grupach – mecze każdy z każdym, 16 rozdaniowe podzielone na 4 części (mecze na każdym zjeździe są 4 rozdaniowe, a wyniki w VP wg tabeli 20-0).

5. Drużyny mogą składać się z minimum 4 zawodników (dodatkowo proszę wskazać kapitana drużyny z podaniem maila). W trakcie jednego turnieju można zmieniać zawodników.

6. Cały cykl ma nazwę „Otwarta Liga Internetowa’21” i jest zakładany ok. pół godziny przed rozpoczęciem. Team wchodzi na platformę RealBridge za pomocą przesłanego kapitanowi drużyny linka przez organizatora i siada do jednego stolika (stolik będzie podpisany nazwą drużyny).

7. Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest wcześniejsze przesłanie zgłoszenia rejestracyjnego, pozytywna weryfikacja zgłoszenia oraz wniesienie opłaty startowej w wysokości  200 zł od drużyny na konto organizatora - Fundacja „I Love Bridge” 59 1240 3549 1111 0000 4433 5449 w terminie najpóźniej do dnia pierwszego turnieju (opłata dotyczy cyklu miesięcznego). Drużyna może przystąpić do cyklu na każdym etapie rozgrywek, opłata dotyczy całego cyklu i może być zmniejszana w przypadku niezagrania wszystkich turniejów. Zgłoszenia należy wysłać na adres gregpog@interia.pl  - dodatkowa prośba o informację telefoniczną 501035558

8. Weryfikacji zgłoszenia dokonuje Kolegium Koleżeńskie.

II. Zasady prowadzenia klasyfikacji drużynowej

·       Rozgrywki odbywają się w ligach, a w każdej lidze znajduje się 6 drużyn (z wyłączeniem najniższej ligi)

·       W trakcie każdego zjazdu drużyny rozgrywają mecze „każdy z każdym” (z wyłączeniem najniższej ligi)

·       W trakcie jednego sezonu rozegramy 4 zjazdy: 5 meczów po 4 rozdania. Razem 80 rozdań w cyklu miesięcznym

·       Po rozegranym sezonie (cyklu miesięcznym) 2 drużyny awansują ligę wyżej, a 2 drużyny spadają do ligi niższej (z wyłączeniem najniższej ligi).

·       Po zakończeniu rozgrywek (zakończenie całego cyklu OLI’21 planujemy w czerwcu – ostatni zjazd przed przerwą wakacyjną odbędzie się 22 czerwca br.) zwycięzcy otrzymają tytuł Internetowego Drużynowego Mistrza Otwartej Ligi Internetowej i Puchar Prezesa Lubuskiego Związku Brydża Sportowego, a członkowie drużyny zdobędą darmowe wejściówki na dowolny turniej na tegorocznym 64. Międzynarodowym Kongresie Brydża Sportowego- Sława 2021 oraz gadżety brydżowe rozlosowane wśród uczestników rozgrywek.

UWAGA: drużyny przystępujące w trakcie rozgrywek za nierozegrane zjazdy otrzymują 40% możliwych do zdobycia VP (40 VP), aby być sklasyfikowanym trzeba grać co najmniej w 3 zjazdach – obowiązkowo trzeba uczestniczyć w ostatnim. W grupie WALETY po cyklu majowym planujemy podział na kolejną grupę (DZIESIĄTKI), jeśli w tej grupie grać będzie ponad 12 drużyn. W sprawach spornych i nieujętych w regulaminie decyduje organizator.

 

III. Zasady gry.

1. Turnieje przeprowadza się według zasad i przepisów Polskiego Związku Brydża Sportowego.

2. Liczba rozdań w turnieju:  w grupach mecze 4 rozdaniowe. Cykl OLI21 odbędzie się pod warunkiem zarejestrowania się przynajmniej 18 drużyn (72 zawodników).

3. Obowiązują wszystkie zasady jak „na żywo”, m.in.:

· alertowanie  odzywek konwencyjnych partnera przeciwnikom –wyjaśnienia zapowiedzi partnera ustnie lub na priv przeciwnikom (chat);

· możliwość skasowania rozdania, gdy do końca rundy zostało poniżej 2 minut;

· jeśli w momencie rozpoczęcia turnieju któryś z zawodników nie jest online, to organizator może wykluczyć takiego zawodnika i jego drużynę z turnieju;

*** Możliwe jest przeprowadzenie meczów z zasłonami – wtedy wymagane będzie samoalertowanie odzywek konwencyjnych.

4. Wszelkie wątpliwości w trakcie turnieju rozstrzyga sędzia prowadzący, a jego decyzje są ostateczne.

5.Wyniki turniejów oraz informacje dotyczące cyklu będą publikowane na stronie internetowej www.brydzlubuski.pl Lubuskiego ZBS

IV. Nagrody.

1.   Po rozegraniu 4 sezonów (pod koniec czerwca) - Zwycięska drużyna otrzyma Puchar Prezesa Fundacji I Love Bridge, tytuł Mistrza Otwartej Ligi Internetowej,  a zawodnicy zwycięskiej drużyny otrzymają unikalne nagrody brydżowe. Dla najlepszego zawodnika z WK do 1,5 w całym cyklu ufundowana będzie specjalna nagroda niespodzianka (tzw. nagroda popularna).

·       Pod pojęciem najlepsza drużyna rozumiemy drużynę, która rozegra wszystkie sezony w ekstralidze oraz uzyska najniższą średnią zdobytych miejsc (np. miejsce 1,2,1,3 daje średnią 1+2+1+3 = 7/4=1,75, a drużyna które zajęła miejsca 4,2,3,2 ma średnią 11/4=2,75. Drużyna, która awansowała do ekstraklasy w powyższej arytmetyce jest traktowana jako drużyna z miejsca 7).

<< W ten sposób każdy sezon jest równie istotny, a nie tylko ten ostatni >>

·       Dodatkowo zwycięzca w ekstralidze w każdym sezonie otrzyma darmowe wpisowe do piątkowego cyklu GrandPrix playbridge.pl (cykl miesięczny)

2. Poszczególne turnieje mogą zostać objęte indywidualnym patronatem przez poszczególnych zawodników

3. Objęcie patronatem skutkuje zamieszczeniem informacji o patronacie na platformie RealBridge ( np. Internetowy Turniej Teamów –przykładowo sponsor Jerzy Kowalski) oraz na stronach www.kongres-slawa.plwww.brydzlubuski.pl  oraz www.playbridge.pl i może wiązać się z ufundowaniem drobnych nagród rzeczowych dla zwycięzców turnieju.

V. Uwagi końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu obowiązują:

a) przepisy PZBS

b) rozstrzygnięcie Kolegium Koleżeńskiego.

2. W cyklu obowiązuję zasada zero tolerancji dla oszustów. W przypadku uzasadnionych podejrzeń co do czystości gry uczestnika, zostanie on wykluczony z cyklu a jego sprawa zostanie zgłoszona do PZBS.

 

¨§©ª¨§©ª¨§©ª¨§©ª¨§©ª¨§©ª¨§©ª

Komitet organizacyjny (-)
Prezes LZBS - Paweł Pietrażycki,
Prezes Fundacji I Love Bridge - Grzegorz Pogodziński.

playbridge.pl – Paweł Jassem